Latest Post

Hero-a-go-go รีได้เปิดตัวสื่อ Campy Comic Book Age Comiclist: Dynamite Home Entertainment รุ่นใหม่สำหรับ 10/12/2016

ตัวอย่างของ Comiclist: Samurai Siblings in Arms#3

การเปิดตัวสื่อ – การแสวงหาของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจประวัติครัวเรือนของพวกเขาเช่นเดียวกับการฟื้นคืนเกียรติของพวกเขา Takeo และพี่น้องของเขาสะดุดข้ามการต่อสู้ในเมืองที่สงบสุข เมื่อพระสงฆ์จัดการกับกองทหารขุนศึกระดับภูมิภาคพี่น้องก็เข้าสู่การต่อสู้ … ซามูไร: พี่น้องในอ้อมแขน #3Read More