Latest Post

Hero-a-go-go รีได้เปิดตัวสื่อ Campy Comic Book Age Comiclist: Dynamite Home Entertainment รุ่นใหม่สำหรับ 10/12/2016

ตัวอย่างของ Comiclist: Samurai Siblings in Arms#3

การเปิดตัวสื่อ – การแสวงหาของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจประวัติครัวเรือนของพวกเขาเช่นเดียวกับการฟื้นคืนเกียรติของพวกเขา Takeo และพี่น้องของเขาสะดุดข้ามการต่อสู้ในเมืองที่สงบสุข เมื่อพระสงฆ์จัดการกับกองทหารขุนศึกระดับภูมิภาคพี่น้องก็เข้าสู่การต่อสู้ … ซามูไร: พี่น้องในอ้อมแขน #3Read More

Golden Age Spotlight: Banner Comics โดย Ace Publications

กับวันที่ 4 กรกฎาคมใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วรวมถึงอิทธิพลที่แข็งแกร่งที่สุดของซูเปอร์ฮีโร่ต่อวัฒนธรรมป๊อปเพราะยุคทองของเรา ชื่ออายุที่สามารถเห็นได้ว่าเป็นบทเรียนกายวิภาคออนไลน์สำหรับประเภทซูเปอร์ฮีโร่: แบนเนอร์การ์ตูน รูปแบบที่ต่อเนื่องในการ์ตูนยุคทองคือความรักชาติและข้อความโปร-อเมริกันที่ค้นพบในนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตีพิมพ์หลังจากการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของอเมริกาในเดือนธันวาคมปี 1941 ข้อความเหล่านี้จำนวนมาก การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อช่วยประสานข้อความและขับรถกลับบ้าน BannerRead More